Zaposleni

RAZREDNA STOPNJA

Prosimo, da se na dopoldansko govorilni uro učitelju predhodno najavite po elektronski pošti.

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
         
Tanja Korošec Razredni pouk, knjižnica 2. A četrtek, 8.20–9.05 tanja.korosec(at)guest.arnes.si
Bernardka Resnik Razredni pouk drugi učitelj 1. r     bernardka.resnik(at)guest.arnes.si
Suzana Jefim Razredni pouk 3. A ponedeljek, 10.10-10.55 suzana.jefim(at)guest.arnes.si
Karmen Zupančič Podaljšano bivanje   sreda, 10.10-10.55 karmen.zupancic1(at)guest.arnes.si
Maja Papež Razredni pouk 4. A četrtek, 8.20–9.05 maja.papez(at)guest.arnes.si
Lidija Ožek Razrednik pouk 5. A sreda, 11.00-11.45 lidija.ozek(at)guest.arnes.si
Tadeja Gliha (odsotna) Razredni pouk    

 tadeja.jaklic(at)guest.arnes.si

Lara Špehar  Razredni pouk 3. B ponedeljek, 7.30-8.10 lara.spehar1(at)guest.arnes.si
Vesna Simonič Razredni pouk 1. A četrtek, 11.00-11.45  vesna.simonic2(at)guest.arnes.si
Urška Mitrovič TJA 1.-5., razredni pouk 2. r   ponedeljek, 11.50-12.35 urska.mitrovic(at)guest.arnes.si
Danijela Kocmur Razredni pouk 2. B torek,  8.20-9.05 danijela.kocmur(at)guest.arnes.si
         
Sabina Pekolj podaljšano bivanje   torek, 11.00-11.45 sabina.pekolj(at)guest.arnes.si

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
Ceglar Vida ŠPO, OPB 8. B    vida.ceglar(at)guest.arnes.si
Marta Sever MAT, FIZ   sreda, 9.10-9.55  marta.sever(at)guest.arnes.si
Mateja Stare TJA 7. A sreda, 10.10-10.55 mateja.stare(at)guest.arnes.si
Larisa Gorše MAT, TIT, ROM   sreda, 9.10-9.55 larisa.gorse1(at)guest.arnes.si

Vesna Rajar

GOS, BIO, NAR  9. A petek, 9.10-9.55, po predhodnem dogovoru  vesna.rajar(at)guest.arnes.si
Metka Klemenčič TJA 8.- 9. razred, OPB    ponedeljek, 11.00-11.45  metka.klemencic(at)guest.arnes.si
Primož Vasle SLJ 6., 7. in 9. razred, FVZ 7. B petek, 10.10–10.55 primoz.vasle(at)guest.arnes.si
 Jani Strnad GEO, ZGO, DKE   četrtek, 12.55-13.40  jani.strnad(at)guest.arnes.si
Manca Černe GUM, OPZ, MPZ   sreda, 11.50-12.35  manca.cerne(at)guest.arnes.si
Maja Sušin SLJ 8. in 9. razred, GKL, TIS, OPB 8. A petek, 11.00–11.45 maja.susin1(at)guest.arnes.si 
Antonija Brozovič KEM   sreda, po dogovoru toncka.brozovic(at)os-trebnje.si
Marko Mežnaršič  ŠPO, IŠP  6. A četrtek, 11.00–12.00  marko.meznarsic(at)guest.arnes.si
Anamarija Šmajdek LUM   petek, po dogovoru  anamarija.smajdek(at)gjp.si
mag. Gregor Udovč  FIZ 8. r   po dogovoru  ravnatelj(at)os-velikigaber.si
Stanka Kajba  NI2, NI3   po dogovoru  stanka.kajba(at)guest.arnes.si
         

OSTALI STROKOVNI DELAVCI

Učitelj Področje Pogovorne ure Kontakt
mag. Helena Prosen Zupančič  DSP petek, 10.10-10.55  hprose1(at)guest.arnes.si
Andreja Štrucl  DSP sreda, 10.10-10.55  andreja.strucl(at)guest.arnes.si
Andreja Jaklič

svetovalna služba

po dogovoru  andreja.jaklic(at)os-velikigaber.si
Matjaž Lavrih

računalničar

sreda, 10.10-10.55  matjaz.lavrih(at)guest.arnes.si

TEHNIČNI DELAVCI

Ime in priimek Področje Kontakt
Rajko Gliha hišnik  
     
Vesna Zakrajšek tajnik VIZ info(at)os-velikigaber.si
 Maja Rugelj računovodkinja racunovodstvo(at)os-velikigaber.si
     
Marko Radelj vodja kuhinje vodja.kuhinje(at)os-velikigaber.si
Anita Kirm kuharica  
Fani Osvald kuharica  
Ivana Rozman kuhinjska pomočnica  
Andreja Rupnik Zidar kuhinjska pomočnica  
     
Markelj Marta čistilka  
Alojzija Strmole čistilka  
Anica Kanc čistilka  
Slavica Žnidarič čistilka