Govorilne ure in roditeljski sestanki

GOVORILNE URE: Na govorilne ure se starši najavite razrednikom oz. učiteljem;

  • popoldanske govorilne ure: vsak tretji torek v mesecu med 16.30 in 17.30  (razen v septembru, januarju, februarju in juniju, ko popoldanskih govorilnih ur ne bo);
  • dopoldanske govorilne ure: po dogovoru s posameznimi učitelji v času, ki so ga učitelji planirali za govorilne ure, časovni razpored bo objavljen na spletni strani šole;

 

RODITELJSKI SESTANKI: roditeljske sestanke bodo sklicevali razredniki. Predvideni so trije roditeljski sestanki na oddelek in sicer roditeljski sestanek:

  1. 10. 9. 2018 ob 16.30 za učence od 6. do 9. razreda; 11. 9. 2018 – za učence 2. in 3. r ob 16.00 ter za učence 4. in 5. razreda ob 16.30
  2. roditeljski sestanek: 14. in 15. 1. 2019 (razdeljeno po triadah), predavanje za starše
  3. roditeljski sestanek: 21. 5. 2019 (pričetek ob različnih urah)

Roditeljske sestanke za razrede, ki gredo v šolo v naravi, strokovne ekskurzije, bomo prilagodili tako, da jih bomo izvedli nekaj tednov pred odhodom v šolo v naravi (izvedeni bodo namesto zadnjega 3. roditeljskega sestanka).

  • individualne razgovore;
  • predavanja za starše;
  • srečanja ob začetku in zaključku šolanja učencev.