Osnovna šola Veliki Gaber

VELIKI GABER

Veliki Gaber je majhen kraj sredi še neokrnjene narave, malo znan po sloveniji, še manj pa po svetu. Leži v SZ delu občine Trebnje na nadmorski višini 340 m v objemu ponikalnice Temenice in presihajoče mlake Perivnice. Kraj se ponaša s cerkvijo sv. Urha, kulturnim in gasilskim domom, manjšimi trgovinami in gostinskimi lokali, osnovno šolo ter vrtcem. Naselje ima približno 320 prebivalcev.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 19. člena Statuta Občine  Trebnje spadajo v  šolski okoliš OŠ Veliki Gaber naslednja naselja: Bič, Cesta, Dobravica pri Vel. Gabru, Gombišče, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Pristavica pri Velikem Gabru, Stehanja vas, Stranje pri Vel. Gabru, Velike Dole, Veliki Gaber, Zagorica pri Vel. Gabru, Žubina, Medvedjek, Arčelca, Babna gora, Dol. Podšumberk, Gor. Podšumberk, Log pri Žužemberku, Orlaka, Replje, Sela pri Šumberku, Volčja jama, Vrtače in Zavrh.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA

Za organizacijo in potrebe pouka, varstva vozačev, oddelkov podaljšanega bivanja ter interesnih dejavnosti uporabljamo: 6 učilnic v stari stavbi, 1 telovadnico,  1 multimedijsko učilnico, knjižnico in jedilnico ter 6 učilnic  v novi stavbi, gospodinjski kabinet in avlo.  Športna vzgoja se izvaja na športnem igrišču, za potrebe učencev 1. razreda, podaljšanega bivanja in vrtca imamo na voljo dve manjši igrišči.

Funkcionalne zunanje površine  pri OŠ Veliki  Gaber so še avtobusno postajališče, šolsko dvorišče  in pešpoti ob šolski stavbi. Šola prevzema odgovornost za  učence v šolskih prostorih in  nevedenih funkcionalnih površinah. Prevzema tudi odgovornost za varnost učencev do prve možnosti odhoda avtobusa.

Related Images:

Dostopnost