Učbeniki in delovni zvezki

Učbeniški sklad

Na šoli si lahko učenci vsako leto izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico. Učbeniški sklad vodi pedagoginja in knjižničarka Andreja Jaklič.

Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada 2017

 

NAROČILNICA US 1. RAZRED NAROČILNICA US 2. – 9. RAZRED

Seznami delovnih zvezkov in pripomočkov v šolskem letu 2018/19