Rastoča knjiga

Osnovna šola Veliki Gaber je prisotna pri projektu Rastoče knjige že od njenega začetka v kraju Veliki Gaber, ki sega v leto 2011, . Vseskozi smo bili aktivni soustvarjalec projekta v kraju. Ob koncu šolskega leta 2017, pa smo se odločili, da stopim tudi na svojo pot.

Tako smo 20. junija 2017 pristopili k projektu Rastoče knjige za šole – Rastoča deklica.

Na pedagoški konferenci 15. 5. 2018, je učiteljski zbor sprejel Akrostih vrednost odličnega učenca, ki so merilo za izbor “rastočnikov” med učenci. Hkrati so sprejeli tudi Način izbora in ocenjevanja: Za rastočnika je lahko predlagan vsak učenec/ka 9. razreda. Utemeljen predlog lahko poda vsak strokovni delavec na aprilski konferenci strokovnih delavec šole. Nato do naslednje konference  strokovni delavci izpolnijo obrazec o opažanjih glede doseganja meril, ki so zajeti v Akrostihu vrednost odličnega učenca.

 

 

 

 

Related Images:

Dostopnost