Svet šole

Poslovnik sveta šole

Predstavniki zaposlenih OŠ Veliki Gaber

Andreja Štrucl
Suzana Jefim, predsednica
Marko Mežnaršič
Vesna Zakrajšek
 Teja Avguštin

Predstavniki staršev oddelčnih skupnosti

 Špela Bagon, podpredsednica
 Alenka Kužnik Krajnik
 Mojca Vidmar

Predstavniki Občine Trebnje

 Damjan Golob
 Štefanija Gliha
 Tomaž Praznik

Related Images:

Dostopnost