Svet šole

Poslovnik sveta šole

Predstavniki zaposlenih OŠ Veliki Gaber

Andreja Štrucl, predsednica
Justina Zupančič
 Tanja Korošec
Vesna Zakrajšek
 Tanja Novak

Predstavniki staršev oddelčnih skupnosti

 Lucija Marolt
 Tadeja Vidmar Curk
 Nataša Vene

Predstavniki Občine Trebnje

 Aleš Curk, podpredsednik
 Štefanija Gliha
 Silvija Fortuna