V sredo, 1. 9. 2021, je prvi šolski dan. Jutranji privozi so po običajnem voznem redu (glejte spodaj).

Zbor za učence od 2. do 9. razreda je na šolskem igrišču ob 8.00, kjer bo učence pozdravil ravnatelj. Nato se bodo z razredniki odpravili v učilnice. Pouk bo po prilagojenem urniku potekal od 8.20-12.35. Učenci bodo imeli prvi šolski dan malico in kosilo, glede na oddane prijav junija. Odvozi bodo enkratni v obe smeri ob 13.00. Podaljšano bivanje bo organizirano za učence 2. in 3. razreda po urniku do 16.00, za učence 4. in 5. razreda pa bo možno le nujno varstvo, tako kot preteklo šolsko leto, ko smo delovali po modelu B.

Učenci naj imajo prvi šolski dan s seboj copate, ključ od garderobne omarice, ključke za prehrano, torbo, peresnico, beležko, zvezke in knjižnično izkaznico.

Sprejem prvošolcev je ob 10.00 na šolskem igrišču (v primeru slabega vremena v telovadnici).

Letošnje šolsko leto zaradi vsesplošno znanih zdravstvenih razlogov začenjamo po modelu B. Učenci bodo vseskozi v matičnih učilnica, kjer bo potekala večina ur pouka. Držati se bo potrebno priporočil NIJZ, ki veljajo za vse javne prostore v državi. Kar ste že navajeni iz vsakodnevnega življenja. Mednje sodi tudi nošenje obrazne maske izven matičnih učilnic za vse učence, za učence starejše od 12 let oz. zadnje triade dalje pa tudi v učilnici, redno umivanje rok oz. razkuževanje in držanje medsebojne varnostne razdalje. Vsak mora poskrbeti za svojo varnost.

Vsa podrobna navodila bodo učenci prejeli prvi dan. Poskrbeli bomo, da bo pouk potekal nemoteno, prav tako tudi vzgoja in socializacija učencev. Nadaljevali bomo s sistemom, ki je bil pri nas v veljavi v drugi polovici preteklega šolskega leta, ko smo se vrnili v šolske klopi po zaprtju šol.

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo ter varstvo vozačev poteka po ustaljenem urniku.

Osebe starejše od 15. let morajo pri vstopu v stavbo šole upoštevati vsesplošno poznano pravilo PCT (izjema je, ko starejša oseba spremlja učenca od 1. do 3. razreda v stavbo šole).

Urniki (glejte 2. in 3. teden)

Vozni red

Related Images:

Dostopnost