OŠ Veliki Gaber je v petek, 25. 3. 2022, gostila delegate otroškega parlamenta iz OŠ Veliki Gaber, OŠ Trebnje, OŠ Mirna, OŠ Šentrupert in OŠ Mokronog. Našo šolo so zastopali učenci Laris Nuhanović, Adrijan Zorec in Jurij Curk pod mentorstvom pedagoginje Andreje Jaklič. Tema razprave je bila Moja poklicna prihodnost. Učencem so se v drugem delu pridružili ravnatelji vseh petih osnovnih šol. Po ravnateljevem nagovoru so skupine predstavile svoj poklic prihodnosti, nato pa je stekla razprava o temah, ki so jih predhodno pripravili v skupinah (poklici prihodnosti, moja življenjska pot ter (ne)pomembnost izobrazbe). Razprava je bila sproščena, zaključili so jo z argumenti za in proti zaposlitvi v tujini. Delegatom so svoja vprašanja postavili tudi ravnatelji in mentorji. Aktivnosti sta vodila učenca Gal Uhan in Sara Zupančič.

Na koncu so učenci med seboj izbrali po enega predstavnika vsake šole, ki bo sodeloval na regijskem otroškem parlamentu. Ker lahko šole pošljemo na regijski parlament le 4 predstavnike, v skladu z dogovorom med šolami letos naša šola na regijskem parlamentu ne bo sodelovala. Regijski otroški parlament bo v torek, 29. 3. 2022 v Novem mestu.

Related Images:

Dostopnost