Pred učenci bodočega 4., 5. in 6. razreda je izbira neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/19. Šola lahko za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola mora učencem  od 4. do 9. razreda ponuditi pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Prijave potekajo do 1. 6. 2018. Učenci bodo prijavnice dobili v šoli.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH PONUJAMO V ŠOLSKEM LETU 2018/19.

PRIJAVNICA

Related Images:

Dostopnost