Zaposleni

RAZREDNA STOPNJA

Prosimo, da se na dopoldansko govorilni uro učitelju predhodno najavite po elektronski pošti.

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
         
Tanja Korošec Razredni pouk, knjižnica 2. A SREDA (8.20-9.05) tanja.korosec(at)os-velikigaber.si
Bernardka Resnik Razredni pouk  3. B SREDA (9.20-10.05) bernardka.resnik(at)os-velikigaber.si
Suzana Jefim Razredni pouk 3. A PONEDELJEK (10.10–10.55) suzana.jefim(at)os-velikigaber.si
Tina Kastelic PB, JV, ŠPO 1. r, ISP   SREDA (8.20–9.05) tina.kastelic(at)os-velikigaber.si
Maja Papež Razredni pouk 4. A ČETRTEK (9.10–9.55) maja.papez(at)os-velikigaber.si
Lidija Ožek Razrednik pouk 5. A PONEDELJEK (11.00–11.45) lidija.ozek(at)os-velikigaber.si
Tadeja Gliha Drugi učitelj v 1. r, JV   SREDA (11.00–11.45)

 tadeja.gliha(at)os-velikigaber.si

Lara Špehar (odsotna) Razredni pouk   / lara.spehar(at)os-velikigaber.si
Vesna Simonič Razredni pouk 1. A ČETRTEK (9.10–9.55)  vesna.simonic(at)os-velikigaber.si
Urška Mitrovič TJA 1.-5., razredni pouk 2. r  

PONEDELJEK (13.00–13.45)

urska.mitrovic(at)os-velikigaber.si
Danijela Kocmur Razredni pouk 1. B ČETRTEK (8.20–9.05) danijela.kocmur(at)os-velikigaber.si
Andreja Zupančič Razrednik pouk 4. B TOREK (8.20–9.05) andreja.zupancic(at)os-velikigaber.si
Sabina Pekolj PB   TOREK (11.00–11.45) sabina.pekolj(at)os-velikigaber.si

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
Ceglar Vida ŠPO, PB, ŠSP, NIP ŠPO 9. B TOREK (10.10–10.55)  vida.ceglar(at)os-velikigaber.si
Marta Sever MAT, FIZ   SREDA (9.10–9.55)  marta.sever(at)os-velikigaber.si
Mateja Stare TJA 6., 7. in 8. r 8. A TOREK (10.10–10.55) mateja.stare(at)os-velikigaber.si
Larisa Gorše MAT, TIT, UBE, RGT, NIP RAČ in TEH 6. A PETEK (8.20–9.05) larisa.gorse(at)os-velikigaber.si

Vesna Rajar

GOS, BIO, NAR   ČETETEK (9.10-9.55)  vesna.rajar(at)os-velikigaber.si
Metka Klemenčič TJA 9. razred, PB    /  metka.klemencic(at)os-velikigaber.si
Primož Vasle SLJ 7. in 8. razred, FVZ, PB 8. B PETEK (11.00–11.45) primoz.vasle(at)os-velikigaber.si
 Jani Strnad GEO, ZGO, DKE   PETEK (10.10–10.55)  jani.strnad(at)os-velikigaber.si
Manca Černe GUM, OPZ, MPZ   PETEK (9.10–9.55)  manca.cerne(at)os-velikigaber.si
Maja Sušin SLJ 6. in 9. razred, LIK, PB 9. A SREDA (10.10–10.55) maja.susin(at)os-velikigaber.si
Antonija Brozovič  KEM (gostujoča učiteljica)   SREDA ob 13.45 toncka.brozovic(at)os-trebnje.si
Marko Mežnaršič  ŠPO, ŠSP, NIP ŠPO  7. A PETEK (10.10–10.55)  marko.meznarsic(at)os-velikigaber.si
Anamarija Šmajdek LUM    PETEK ob 14.30  anamarija.smajdek(at)gjp.si
mag. Gregor Udovč  FIZ 8. r   vsak dan po dogovoru  ravnatelj(at)os-velikigaber.si
Stanka Kajba  NI2, NI3 (gostujoča učiteljica)   SREDA ob 14.30  stanka.kajba(at)guest.arnes.si
         

OSTALI STROKOVNI DELAVCI

Učitelj Področje Pogovorne ure Kontakt
mag. Helena Prosen Zupančič  DSP    helena.prosen-zupancic@os-velikigaber.si
Andreja Štrucl  DSP TOREK (11.50–12.35)  andreja.strucl(at)os-velikigaber.si
Andreja Jaklič

svetovalna služba

vsak dan po dogovoru  andreja.jaklic(at)os-velikigaber.si
Matjaž Lavrih

računalničar

   matjaz.lavrih(at)os-velikigaber.si

TEHNIČNI DELAVCI

Ime in priimek Področje Kontakt
Rajko Gliha hišnik  
     
Vesna Zakrajšek poslovni sekretar info(at)os-velikigaber.si
 Maja Rugelj računovodkinja racunovodstvo(at)os-velikigaber.si
     
Marko Radelj vodja kuhinje vodja.kuhinje(at)os-velikigaber.si
Anita Kirm kuharica  
Fani Osvald kuharica  
Ivana Rozman kuhinjska pomočnica  
Andreja Rupnik Zidar kuhinjska pomočnica  
     
Markelj Marta čistilka  
Alojzija Strmole čistilka  
Anica Kanc čistilka  
Slavica Žnidarič čistilka  
     

Related Images:

Dostopnost