Zaposleni

RAZREDNA STOPNJA

Prosimo, da se na dopoldansko govorilni uro učitelju predhodno najavite po elektronski pošti.

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
Justina Zupančič Razredni pouk 1. A sreda, 8.20 – 9.05 justina.zupancic@ guest.arnes.si
Tanja Korošec Razredni pouk, knjižnica 2. A četrtek, 10.10–10.55 tanja.korosec@ guest.arnes.si
         
Suzana Jefim Razredni pouk 3. A torek, 10.10 – 10.55 suzana.jefim@ guest.arnes.si
Maja Papež Razredni pouk 5. A sreda, 8.20–9.05  maja.papez@ guest.arnes.si
Lidija Ožek OPB 3     lidija.ozek@ guest.arnes.si
Tadeja Gliha Razredni pouk  4. A ponedeljek, 9.10 – 9.55

 tadeja.jaklic@ guest.arnes.si

Lara Špehar  Razredni pouk 2. B sreda, 7.30 – 8.15 lara.spehar1@ guest.arnes.si
Vesna Simonič Razredni pouk 1. B sreda, 9.20 – 10.05  vesna.simonic2@ guest.arnes.si
Urška Mitrovič TJA 1.-5., razredni pouk 2. r   torek, 11.00–11.45 urska.mitrovic@ guest.arnes.si
Danijela Kocmur Razredni pouk drugi učitelj 1. r  1. A in 1. B ponedeljek, 11.50 – 12.35  danijela.kocmur@guest.arnes.si

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
Ceglar Vida ŠPO, OPB 3 8. A petek, 10.15 – 11.00  vida.ceglar@ guest.arnes.si
Marta Sever MAT, FIZ   torek, 9.10–9.55  marta.sever@ guest.arnes.si
Matjaž Lavrih Matematika, tehnika, računalništvo     matjaz.lavrih@ os-velikigaber.si

Vesna Rajar

GOS, BIO, NAR  8. B torek, 9. 10-9.55, po predhodnem dogovoru  vesna.rajar@ guest.arnes.si
Metka Klemenčič TJA 8.- 9. razred, OPB 2   ponedeljek, 10.10–10.55  metka.klemencic@ guest.arnes.si
Primož Vasle SLJ 6. in 9. razred, FVZ, OPB 6. B sreda, 11.00–11.45 primoz.vasle@ guest.arnes.si
 Jani Strnad GEO, ZGO, DKE   sreda, 7. 30 – 8. 15, po predhodnem dogovoru  jani.strnad@ guest.arnes.si
Manca Černe GUM, OPZ, MPZ   sreda, 7.30–8.15  manca.cerne@ guest.arnes.si
Maja Sušin SLJ 6.-7. razred 7. A torek, 11.00–11.45 maja.susin1@ guest.arnes.si 
Antonija Brozovič KEM     toncka.brozovic@ os-trebnje.si
Marko Mežnaršič  ŠPO, OPB 3  9. A četrtek, 10.10–10.55  marko.meznarsic@ guest.arnes.si
Anamarija Šmajdek LUM      anamarija.smajdek@ gjp.si
mag. Gregor Udovč  FIZ    po dogovoru  ravnatelj@ os-velikigaber.si
Stanka Kajba  NI2, NI3      stanka.kajba@ guest.arnes.si
Vesna Fajdiga TJA 6., 7. r in 9. r 6. A   vesna.fajdiga2@ guest.arnes.si

OSTALI STROKOVNI DELAVCI

Učitelj Področje Pogovorne ure Kontakt
mag. Helena Prosen Zupančič  DSP    hprose1@ guest.arnes.si
Andreja Štrucl  DSP    andreja.strucl@ guest.arnes.si
Andreja Jaklič

svetovalna služba

knjižnica

po dogovoru  andreja.jaklic@ os-velikigaber.si

TEHNIČNI DELAVCI

Ime in priimek Področje Kontakt
Rajko Gliha hišnik  
Vesna Zakrajšek tajnik VIZ info@ os-velikigaber.si
 Maja Rugelj računovodkinja  racunovodstvo@ os-velikigaber.si
     
Marko Radelj vodja kuhinje  
Brigita Gros kuharica  
Fani Osvald kuharica  
Ivana Rozman kuhinjska pomočnica  
     
Markelj Marta čistilka  
Alojzija Strmole čistilka  
Anica Kanc čistilka  
Slavica Žnidarič čistilka