Knjižnica

Kontakt in informacije za založbe in zastopnike

T: 07 34 88 114

Spoštovani zastopniki založb. Z željo po kvalitetnem sodelovanju z vami vas vljudno prosimo, da se za vaš obisk vnaprej dogovorite po telefonu ali elektronski pošti (tanja.korosec(at)os-velikigaber.si).

Nenaročenih ogledov knjig in revij ne vračamo, ampak sprejmemo kot dar (45. člen Zakona o varstvu potrošnikov).

V knjižnici vas pričakujem

Tanja Korošec        tanja.korosec(at)os-velikigaber.si

Urnik izposoje

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

7.30 – 8.15 in 13.00 – 14.30

7.30 – 8.15 in 13.00 – 14.30

7.30 – 8.15 in 13.00 – 14.30

7.30 – 8.15 in 13.00 – 14.30

7.30 – 8.10 in 13.00 – 14.30

Knjižnični red

V knjižnici govorimo potiho. Knjižnica ni namenjena tekanju in skrivanju.

ČLANSTVO

Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi vpisani učenci člani šolske knjižnice. Članarine ni.

IZPOSOJA

Gradivo se izposoja s člansko izkaznico. Izkaznica, ki jo učenec dobi ob vpisu, je zanj brezplačna. Gradiva si ni možno izposojati za tretjo osebo.

Učenci si lahko izposojajo gradivo do konca pouka. Vrniti ga morajo, preden dobijo spričevala tekočega šolskega leta. Vse poravnane obveznosti v knjižnici so pogoj za izposojo gradiva učencem. Če imajo učenci že dolgo neporavnane obveznosti do šolske knjižnice, si dodatnega gradiva ne morejo izposojevati, dokler že izposojenega gradiva ne vrnejo.

Ob koncu šolskega leta je potrebno vso izposojeno gradivo vrniti v šolsko knjižnico. Učenci od 1. do 8. razreda, ki potrebujejo gradivo za počitniško branje ali za popravne izpite, si gradivo lahko izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarko.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Gradivo si lahko učenci izposodijo za 21 dni. Če je potrebno, lahko čas izposoje enkrat podaljšajo za 21 dni.

Možne so tudi rezervacije gradiva. Uporabnik lahko gradivo rezervira v šolski knjižnici. Ko je gradivo vrnjeno, ga knjižničar obvesti o prispelem gradivu.

Revij, videokaset, večine CD-romov, nekaterih enciklopedij, slovarjev in leksikonov ne izposojamo na dom. Gradivo, ki je namenjeno čitalniškemu delu, je posebej označeno.

POŠKODOVANO IN IZGUBLJENO GRADIVO

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le‑to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko ali plača tržno ceno nove knjige.

OBISK KNJIŽNICE

Knjižnica je za uporabnike odprta vsak dan glede na urnik knjižnice. Zamude učencev pri pouku zaradi obiska šolske knjižnice niso opravičljive – učenec mora skrbeti, da se pravočasno vrne v razred. Med vikendom in prazniki je šolska knjižnica zaprta.

Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.

UPORABA RAČUNALNIKA

Pri uporabi imajo prednost uporabniki, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.

Učencem je dovoljeno, da uporabljajo splet pod nadzorom in z dovoljenjem knjižničarke. Uporaba klepetalnic in igranje igric (razen didaktičnih, ki jih odobri knjižničarka) ni dovoljeno. Prepovedano je obiskovanje spornih strani, vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje. Za obiskovanje spornih strani ni opravičila. Učenci, ki zlorabijo pravila, se jim odreče pravica do uporabe računalnika v knjižnici.

Učenci lahko knjižnični računalnik uporabljajo tudi za oblikovanje in sestavo referatov in seminarskih nalog. Učenci morajo obvezno navesti bibliografske vire: internet naslov, datum za vse informacije, ki so prevzete z interneta (grafika, zvok, filmi …).

UPORABA SPLETA NA OSNOVNI ŠOLI VELIKI GABER JE PRIVILEGIJ IN NE DOLŽNOST, ZATO ZA UČENCE, KI NE BODO UPOŠTEVALI TEH NAVODIL, DOSTOP DO SPLETA NE BO MOŽEN.

Related Images:

Dostopnost