Govorilne ure in roditeljski sestanki

GOVORILNE URE: Na govorilne ure se starši najavite razrednikom oz. učiteljem;

 • popoldanske govorilne ure: vsak tretji torek v mesecu med 16.30 in 17.30  (razen v septembru, januarju, februarju in juniju, ko popoldanskih govorilnih ur ne bo);
 • dopoldanske govorilne ure: po dogovoru s posameznimi učitelji v času, ki so ga učitelji planirali za govorilne ure, časovni razpored bo objavljen na spletni strani šole;

 

RODITELJSKI SESTANKI: roditeljske sestanke bodo sklicevali razredniki. Predvideni so trije roditeljski sestanki na oddelek in sicer roditeljski sestanek:

 1. za učence 2., 6. in 7. razreda:  9. 9. 2019 ob 16.30,

  za učence 3., 8. in 9. razreda 10. 9. 2019 ob 16.30,

  za učence 4. in 5. razreda 11. 9. 2019 ob 16.30.

  1. roditeljski sestanek: 20. in 21. 1. 2020 (razdeljeno po triadah), predavanje za starše,
  2. roditeljski sestanek: 19. 5. 2020 (pričetek ob različnih urah)

Roditeljske sestanke za razrede, ki gredo v šolo v naravi, strokovne ekskurzije, bomo prilagodili tako, da jih bomo izvedli nekaj tednov pred odhodom v šolo v naravi (izvedeni bodo namesto zadnjega 3. roditeljskega sestanka).

 • individualne razgovore;
 • predavanja za starše;
 • srečanja ob začetku in zaključku šolanja učencev.