Medgeneracijsko branje je branje, s katerim se ob branju mladinskih knjig povežejo bralci 3. triletja in odrasli bralci na isti šoli. Osrednja cilja projekta sta: več branja oz. več bralcev in več medgeneracijskega povezovanja oz. medsebojnega razumevanja.  

Na OŠ Veliki Gaber projekt medgeneracijskega branja poteka že peto šolsko leto. Letošnje prvo srečanje je bilo v četrtek, 30. 9. 2021, v knjižnici šole. Udeležilo se ga je 23 bralk. Med njimi so bile učenke iz 7., 8. in 9. razreda, članice Društva upokojencev Veliki Gaber (med njimi sta bili tudi predsednica KS Veliki Gaber Štefanija Gliha in predsednica Društva upokojencev Veliki Gaber Joži Štrempfelj), odgovorna urednica Glasila občanov Mojca Smolič, mama naših učencev ter učiteljice naše šole in dve upokojeni učiteljici. Sodelujoče so v dar od društva Bralna značka prejele knjigo Vsak dan je Malalin dan, ki bo služila kot izhodišče za pogovor na srečanju v mesecu novembru. V tem šolskem letu načrtujemo štiri skupna srečanja.  

Related Images:

Dostopnost